Boliger til hele livet og i hele landet

Pensionskasserne i PKA har ca. 8.300 lejemål fordelt i hele Danmark. Knap halvdelen er udlejet til PKA-medlemmer. Formålet med ejendommene er at skabe fornuftige afkast samtidig med, at medlemmerne får mulighed for at leje en attraktiv bolig, der passer til deres behov. Derfor investerer pensionskassen i flere forskellige boligtyper som fx studieboliger og seniorboliger.

Pensionskassen har en ambition om at tilbyde lejeboliger i hele Danmark. Samtidig flytter flere og flere til de større byer. Det gør det attraktivt at investere i boliger i større provinsbyer. I de seneste år har pensionskasserne i PKA fx investeret i boligbyggeri i Aalborg, Odense og Aabenraa, og i 2019 har PKA igangsat nye boligprojekter i Herning og Hillerød.

Rift om boliger i Gellerup

Den aarhusianske bydel Gellerup er i fuld gang med at blive udviklet til en mere socialt sammenhængende og attraktiv bydel at bo i. Det kræver blandt andet nye og bedre boliger i området. Pensionskasserne i PKA bidrager til udviklingen ved at bygge ca. 190 nye blandede boliger. De første stod klar i starten af 2020, og der var stor rift om de nybyggede lejligheder, da der blev åbnet for udlejning.

Mangfoldige bydele på Grønttorvet

Mangfoldighed og grønne områder kendetegner Københavns nye bydel, Grønttorvet, som pensionskasserne opfører sammen med FB Gruppen. Bydelen indeholder både almene-, leje-, andels- og ejerboliger fordelt på lejligheder, studieboliger, seniorbofællesskaber og rækkehuse. 900 af boligerne er PKA-lejemål. Pensionskassen håber at kunne investere i lignende projekter andre steder i Danmark.

Aktivt seniorbofællesskab

En vigtig del af Grønttorvet er seniorbofællesskabet Kamelia Hus, som pensionskasserne i PKA har bygget i samarbejde med Realdania og FB Gruppen. De første lejere flyttede allerede ind i marts 2019, og i oktober inviterede PKA og beboerne indenfor til housewarming. Huset skal bidrage med fællesskab og liv, både for husets beboere og for bydelens naboer i Valby.

PKA vil bruge erfaringerne fra Grønttorvet til at se på mulighederne for at opføre flere seniorbofællesskaber rundt om i landet.

Billige boliger til studerende

Pensionskassen investerer i ungdoms- og studieboliger, der giver de unge medlemmer mulighed for at få en god bolig i studietiden, til en husleje der er til at betale. Pensionskasserne i PKA-fællesskabet har i dag investeret i 500 studieboliger i København og Aalborg.

Grønne boliger

Når pensionskassen bygger boliger, bygges der altid grønt. PKA bæredygtighedscertificerer sine ejendomme og energirenoverer løbende eksisterende ejendomme. Samtidig bygger PKA nye ejendomme efter højeste klimastandarder.

Siden 2016 har PKA-fællesskabet investeret 800 mio. kr. i 344 svanemærkede boliger. Boligerne har et lavt energiforbrug og fokus på bæredygtighed i hele ejendommens levetid – fra opførelse og drift til genanvendelse af materialer ved ombygning eller nedrivning.

Byggeri til OPP

Pensionskassen ønsker også at bidrage til udviklingen af samfundet ved at investere i offentlige-private-partnerskaber. PKA-fællesskabet har i de senere år blandt andet investeret i akutsygehuset i Slagelse og det nye psykiatriske hospital i Skejby.