Nye veje med sund fornuft

Velkommen til alle pensionskassens højdepunkter fra 2019 – alt det, vi i bestyrelsen talte om og arbejdede for hele sidste år. Lad os derfor starte med et af de højdepunkter, der går igen år efter år, og som vi er meget stolte af: Det, I bringer til pensionskassen som delegerede. Det holder medlemsdemokratiet stærkt og aktivt, og tak fordi I som delegerede igen i 2019 var med til at udbrede kendskabet til pension.

2019 var et år med vækst i pensionskassen. Det skyldes primært tilgang af 3.500 medlemmer, og at flere og flere medlemmer vælger at lave egne supplerende opsparinger. Det skyldes også forbedringer i overenskomsterne – næste fælles mål er OK21.

Pensionskassen indførte aldersopsparing i pensionsordningen i 2019 efter beslutningen på generalforsamlingen i 2018. En beslutning, der på sigt giver langt mere pension til alle. Når man laver en ændring, opstår der mange spørgsmål – hvad betyder det for mig som medlem, og hvordan skal jeg forholde mig? Pensionskassen bruger data til at skabe mere relevant og målrettet kommunikation, og for at rådgive bedre. Og i 2019 har langt flere medlemmer kontaktet pensionskassen end sædvanligt. Det har givet kø i telefonerne, som vi har løst ved at kalde ekstra rådgivere ind – vi har også forbedret chat-funktionen, så medlemmerne fortsat kan få hjælp i 2020. Mød nogle af medlemmerne i portrætfilmene her på siden.

Den store overskrift ved udgangen af 2019 var det rekordstore investeringsafkast i pensionskassen på 15,4 mia. kr. Et gunstigt marked gav gode resultater til gavn for medlemmernes pensioner. 2019 var også kendetegnet ved fortsat lavt renteniveau og forventninger om mere usikre investeringsmarkeder fremover. Derfor besluttede bestyrelsen at fastsætte kontorenten til 5 % for 2020.

I 2019 kunne pensionskassen, takket være effektivisering og vækst, sætte omkostningerne ned – og i 2020 gør vi det igen. Omkostningerne falder fra 355 kr. i 2019 til 345 kr. i 2020. Jo flere, vi er i fællesskabet, jo billigere og mere effektivt kan vi drive administrationen for pensionskassen. Det er blandt andet derfor, vi siger: Sammen giver vi mere tilbage.

God fornøjelse med at se og læse beretningen for 2019.