Digitalt overblik og personlig service

Der er mange muligheder for at kommunikere med PKA. Medlemmerne kan med det samme få rådgivning og svar på spørgsmål, når de kontakter PKA; hvad enten det er via hjemmesiden, i telefonen, eller på informations- og pensionsmøder rundt i landet.

Digitalt overblik døgnet rundt

De fleste tjekker ikke deres pensioner så tit. Det behøver man heller ikke, men det er vigtigt, at medlemmerne nemt og hurtigt kan få det fulde overblik, når de går ind på pka.dk eller bruger appen PKAgo. Her kan medlemmerne se, hvad de selv og deres familie kan forvente at få udbetalt, hvis de bliver for syge til at arbejde, når de skal på pension, og når de dør.

Vi arbejder hele tiden på at effektivisere vores it-systemer, så servicen kan blive endnu bedre og endnu mere personlig. Stordrift og effektivisering giver også lavere omkostninger, uden at det betyder ringere service til medlemmerne.

I foråret 2019 fik PKA prisen for ’Årets bedste digitale kundeløsninger’ blandt landets pensionsselskaber. Både medlemmer og eksperter gav høje bedømmelser til PKA’s digitale kommunikation og service.

Selvbetjening sparer tid og giver ro til at tænke

pka.dk og i appen PKAgo kan medlemmerne se deres pensioner og bruge selvbetjeninger lige på det tidspunkt, der passer dem. Har de brug for at ændre noget eller træffe valg, sker det i de mange digitale værktøjer, der tager udgangspunkt i medlemmets egne tal og egen situation. I selvbetjeningsværktøjerne får medlemmerne overblik over deres muligheder og kan se konsekvensen af forskellige valgmuligheder, inden de beslutter sig.

Få besked om nyheder og ændringer på mail

Pensionskassen skriver til medlemmerne i e-Boks eller på e-mail, hvis medlemmet har givet samtykke til det. Her får de besked og gode råd, hvis der er nye muligheder i pensionsordningen, eller noget de kan vælge anderledes.

Kø på telefonerne i efteråret 2019 – det er forbedret nu

Mange medlemmer tager kontakt til PKA med spørgsmål til deres pension og i forbindelse med de breve og e-mails, medlemmerne får i løbet af året.
I efteråret 2019 ringede langt flere medlemmer end normalt, fordi mange havde fået besked om ændringer i deres ordning. Medlemmerne havde svært ved at komme igennem, og der var kø til rådgiverne. Siden da har PKA fået flere rådgivere, så medlemmerne nu igen kan få hurtig hjælp over telefonen.

Stor interesse for medlemsmøder

Omkring 14.000 PKA-medlemmer mødte PKA til arrangementer rundt i landet i løbet af 2019.
Medlemmerne kan samle kolleger på arbejdspladsen eller i et område til et informationsmøde, hvor en PKA-rådgiver kommer ud og gennemgår pensionsordningen og mulighederne i den. 3.441 medlemmer blev klogere på pension i 2019 på 103 møder.
Er man 58+ år er der tilbud om at komme til seniormøder med særlig fokus på muligheder og overvejelser, når man skal planlægge sin pension. I alt deltog 1.500 medlemmer og 317 ledsagere på 34 seniormøder rundt om i landet.

Der blev holdt 11 kurser for tillidsrepræsentanter med i alt 427 deltagere.

I 2019 mødte ca. 8.500 medlemmer PKA på en stand ved 44 begivenheder i samarbejde med de faglige organisationer.