Mere pension – mindre omkostninger

Pensionskasserne er i vækst. Dels, fordi der kommer flere nyuddannede medlemmer til, og fordi flere og flere vælger at lave supplerende opsparinger ved siden af deres øvrige pension. Derudover vil vi fortsat gerne byde nye firmakunder velkomne, når medarbejdernes profil passer til de faggrupper, der allerede er med i PKA-fællesskabet.

Medlemmerne sparer mere op

Hvis man mener, at man har økonomisk råderum til det, kan man indbetale til en supplerende opsparing ved siden af sin arbejdsgiverbetalte pension. Vi kan tilbyde medlemmerne samme gode rente og vilkår på den supplerende opsparing, som på deres øvrige pensionsopsparing, og derfor er den et attraktivt alternativ til fx opsparinger i banken. Mange vælger også at flytte deres andre private opsparinger med over i PKA – det giver overblik, når man samler sine pensioner – og gode renter og afkast på hele opsparingen. I 2019 har knapt 10.000 medlemmer i pensionskassen valgt at lægge i alt 431 mio. kr. i ekstra, frivillige indbetalinger til deres opsparing.

Det store fællesskab belønner sig

Jo flere vi er, jo flere kan vi også være om at dele de driftsudgifter, der er i en pensionskasse. Vi arbejder hele tiden for at effektivisere driften og holde omkostningerne nede. I 2019 kunne vi sætte den årlige betaling ned fra 365 kr. til 355 kr., og i 2020 gør vi det igen. Pr. 1. januar 2020 er den årlige omkostning pr. medlem faldet til 345 kr.

Siden efteråret 2017 har medlemmerne fået 7 % i kontorente. Fra 2020 er kontorenten 5 %. Det er stadig en høj rente i et marked, hvor renterne generelt bliver lavere og lavere.

Mere i pension – alt i alt

Livsvarig pension er livsvarig pension. Uanset, hvor længe du lever, og uanset, hvor meget, du har indbetalt i dit arbejdsliv. I takt med den øgede gennemsnitslevealder, lever medlemmerne i pensionskassen også længere. Og med den udvikling følger også udbetalinger i længere tid. Derfor oplever medlemmerne ikke nødvendigvis en stigning i det månedlige beløb, men sikre, stabile pensioner til hele livet.