Nyt i pensionspakken

Skattefri udbetaling og ingen fradrag i folkepensionens tillæg – den nye aldersopsparing vil give mere i pension til langt de fleste medlemmer. Men alle medlemmer har fået mulighed for at teste, hvad den bedste løsning er for dem.

Aldersopsparing giver mere pension

I delegerede besluttede på generalforsamlingen i 2018 at indføre aldersopsparing i pensionsordningen, og det er sket i løbet af 2019.

Pensionsordningen er blevet ændret for de fleste medlemmer, så en del af indbetalingen automatisk går til pensionstypen aldersopsparing. Det er en fordel for medlemmerne, for aldersopsparing giver flere penge i hånden og større fleksibilitet, når pensionen bliver udbetalt.

Bestyrelsen har vurderet, at der vil være en økonomisk gevinst at hente for op til 90 procent af medlemmerne. Derfor har pensionskassen valgt at indføre ordningen for næsten alle indbetalende medlemmer, så medlemmerne ikke risikerer at gå glip af muligheden for bedre pension.

Beregninger viser, at et 25-årigt medlem, der indbetaler til aldersopsparingen hele livet, som pensionist vil få en årlig indtægt, der er ca. 14.400 kr. større før skat, end hvis medlemmet ikke benyttede sig af muligheden.

Fordelene

Indbetalinger til aldersopsparing giver ikke skattefradrag, men til gengæld er udbetalingen skattefri, og aldersopsparing bliver ikke modregnet i folkepensionens tillæg. Derfor er aldersopsparing med til at mindske de samspilsproblemer, der opstår, når fx folkepensionens tillæg bliver nedsat, fordi man selv har sparet op til pension.

For en mindre del af medlemmerne kan det være en fordel at vælge aldersopsparing fra. Fx hvis medlemmet betaler topskat, eller en i medlemmets husstand modtager offentlige ydelser, der er afhængige af indkomsten.

Hjælp til at vælge

Medlemmerne har fået besked i e-Boks om, at ordningen er ændret. Og de har fået hjælp på pka.dk til at se, om aldersopsparing er en fordel i lige netop deres situation. En digital test med 3-5 spørgsmål resulterer i en anbefaling fra PKA. Tæt på 9 ud af 10, der fik en anbefaling i testen, fulgte anbefalingen.

Som medlem kan man når som helst vælge aldersopsparing fra, hvis man ikke ønsker at have aldersopsparing som en del af pensionsordningen. Og man kan vælge den til igen, hvis ens situation ændrer sig.

Vi udbreder kendskabet til delpension

PKA-fællesskabets medlemmer har i flere år haft mulighed for at gå på delpension. Det er en fleksibel ordning, der kan bruges til at skrue ned for arbejdstiden og op for fritiden som en glidende overgang til pension på fuld tid.

Ordningen går ud på, at man ved pensionsalderen kan få udbetalt en del af pensionen fra pensionskassen, samtidig med at man arbejder på nedsat tid og fortsat indbetaler til pensionsopsparingen.

Bevar tilknytning og udnyt ekspertisen

Medlemmerne efterspørger netop en flydende overgang fra job til pension, viser undersøgelser blandt PKA-medlemmer. De vil gerne beholde en tilknytning til deres fag og kolleger i seniortilværelsen.

Muligheden for fleksibel tilbagetrækning er en fordel for alle parter. Med stigende levealder og stigende pensionsalder kan medlemmerne få en fleksibilitet i deres arbejdsliv, der også er økonomisk mere fordelagtig.

For arbejdsgiverne kan delpension være et led i en attraktiv seniorpolitik, der kan fastholde medarbejdere i en tid med stor efterspørgsel på faggrupperne i PKA. Og endelig anbefalede også Seniortænketanken i efteråret 2019, at pensionsselskaberne bør tilbyde mere fleksible muligheder for delpension og pause i pensionen.

Alle har dog endnu ikke hørt om den gode mulighed. Derfor har pensionskassen sammen med de faglige organisationer og arbejdsgiverne sat fokus på at udbrede kendskabet til delpension.

Fællesmøder og mere opmærksomhed

I et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd kreds Syddanmark, HR på Odense Universitetshospital og Odense Kommune har pensionskassen arrangeret særlige møder for at udbrede kendskabet til delpension hos både ledelse og ansatte. Alle faggrupper på regionens sygehuse blev inviteret.

Delpension var også temaet i det digitale medlemsblad ditpka.dk i juni 2019.

I 2020 planlægger vi flere møder og andre tiltag, der skal gøre endnu flere opmærksomme på muligheden for delpension.

Den nye seniorpension

Seniorpension er en ny offentlig pension, der skal gøre det muligt at stoppe tidligere på arbejdsmarkedet af helbredsmæssige årsager. Det blev vedtaget i Folketinget sidste år. Seniorpension erstatter den nuværende seniorførtidspension.

Som reglerne er i dag, vil seniorpension ikke give ret til førtidspension fra PKA.
Bestyrelsen mener, at seniorpension fremover skal give ret til førtidspension fra PKA:

  • Seniorpension erstatter seniorførtidspension, som i dag giver ret til førtidspension fra PKA.
  • Langt de fleste medlemmer, der i dag ville få offentlig førtidspension, og som i øvrigt opfylder kravene for at få seniorpension, vil fremover formodentligt få seniorpension i stedet.
  • Størrelsen på seniorpension og en række andre regler, fx om modregning, svarer til offentlig førtidspension.

Seniorpension på dagsordenen til generalforsamlingen

I takt med, at samfundets velfærdsydelser udvikler sig, ser vi på, hvordan pensionskassen bedst fungerer sammen med de offentlige ydelser.

Bestyrelsen vurderer, at medlemmerne forventer, at seniorpension fra det offentlige vil give ret til førtidspension fra PKA. Derfor foreslår vi til generalforsamlingen at ændre pensionsvilkårene, så seniorpension giver ret til førtidspension fra PKA. Forslaget vil gælde med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2020, hvis det bliver vedtaget.