Bestyrelsen

I 2019 valgte bestyrelsen pensionskassens nye administrerende direktør, og den løbende tilpasning af den samlede investeringsportefølje var blandt de mange emner, der fyldte i bestyrelsens arbejde.

Ansættelse af ny direktør

PKA og pensionskassernes bestyrelser har i 2019 gennemført en proces med at finde Peter Damgaard Jensens afløser som administrerende direktør for pensionskasserne og PKA. Arbejdet har blandt andet bestået i at opstille kriterierne for valget af den nye direktør. I oktober 2019 blev det offentliggjort, at Jon Johnsen er ny administrerende direktør i PKA med tiltrædelse 1. marts 2020.

Til rollen som administrerende direktør har bestyrelserne ønsket at finde en kandidat, som har stor erfaring fra pensionssektoren og samtidig nogle grundlæggende værdier, der passer til PKA.

Ansvarlige investeringer og skattepolitik i fokus på temadag

I starten af året var medlemmerne fra alle pensionskassernes bestyrelser samlet til en temadag, hvor de drøftede nogle af de emner, der indgår i bestyrelsernes arbejde.

Ud fra temadagens oplæg drøftede bestyrelsesmedlemmerne ansvarlige investeringer, herunder hvordan PKA arbejder med politikker og retningslinjer, vores erfaringer og investeringer inden for mikrofinansiering og internationale klimasamarbejder som IIGCC og Global Commission on Adaptation.

Kompleksiteten i bestyrelsesarbejdet er stigende, og bestyrelsesmedlemmerne fik derfor dybere indsigt i problemstillinger som udbytteskattesagerne og pensionskassernes beskatning med udgangspunkt i PKA’s skattepolitik og den lovgivningsmæssige og politiske udvikling. Herfra blev det diskuteret, hvordan PKA’s politikker på områderne kan udvikles. Også PKA’s håndtering af ekstern kommunikation, når svære sager opstår i pressen, blev diskuteret. For eksempel hvordan bestyrelserne kan blive orienteret undervejs ved svære sager, samtidig med at fortrolighedskrav i lovgivning og aftaler efterleves.

Bestyrelsesevaluering styrker det fremtidige arbejde

Bestyrelsen har i 2019 gennemført en omfattende bestyrelsesevaluering med ekstern bistand. De overordnede temaer for bestyrelsesevalueringen har været bestyrelsens ansvarsområder, governance, processer, sammensætning og kompetencer med henblik på fortsat at udvikle og effektivisere bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen har kollektivt drøftet evalueringsresultaterne, der viser en generel opfattelse af et overordnet velfungerende og godt samarbejde i bestyrelsen. Og for at imødekomme den stigende kompleksitet i pensionskassen og sætte fokus på værdiskabelsen af governancemodellen ved PKA-samarbejdet, har bestyrelsen vedtaget en handlingsplan for 2020 med fokusområder og tiltag, der vil styrke bestyrelsens arbejde, processer og kompetencer.

Som en del af handlingsplanen, vil bestyrelsen i 2020 tage en række strategiske drøftelser om PKA’s udvikling, samt følge op på evalueringen i forhold til spørgsmål om it-sikkerhed, dataetik og digitalisering.

Bestyrelsestur til USA

Bestyrelsen var i efteråret 2019 på en fælles studietur med bestyrelserne fra de tre andre PKA-pensionskasser til USA's vestkyst for at få en bredere indsigt i en række af de områder, som indgår i bestyrelsesarbejdet.

Det var et tætpakket program, der ventede bestyrelsen. På turen fik bestyrelsen indblik i PKA’s nuværende og potentielle private equity og venture investeringer, som er investeringer i mindre ikke-børsnoterede selskaber – en direkte opfølgning på en af beslutningerne på generalforsamlingen i 2019. Undervejs besøgte bestyrelsen også solcelleparken Tranquility, som pensionskasserne har investeret i. Her var det især interessant at få et indblik i lagring og transport af energi, men også hvordan områdets klima og geografi bliver udnyttet bedst muligt for at skabe de bedste rammer for at producere mere grøn energi.